construction-worker-job-2021-08-26-23-04-25-utc.jpg

TEENUSTE HINNAKIRI

SEINTE EHITUS

Välisseinte sisekülje vooderdamine kipsplaatidega (ühekihiline kips koos metallkarkassiga s=600)

10.00€/m2

Välisseinte sisekülje vooderdamine kipsplaatidega (kahekihiline kips koos metallkarkassiga s=600)

12.50€/m2

Kipsplaatvaheseinte ehitamine (üks kips/karkass s=600, vill/üks kips)

15.00€/m2

Kipsplaatvaheseinte ehitamine (kaks kipsi/karkass s=600, vill/kaks kipsi)

18.60€/m2

Avakülgede katmine kipsplaadiribadega

8.75€/m2

Kiviseinte katmine tsementkiudplaatidega, koos alusroovitise (s=42cm)paigaldusega

18.75€/m2

Avakülgede viimistlemine tsementkiud, plaadiribadega

12.00€/m2

OSB plaatidega seinte katmine koos alusroovituse paigaldusega

12.50€/m2

Avakülgede viimistlemine plaadiribadega

8.75€/m2

Puidust sisevoodrilaua paigaldamine voodrilauaklambriga + kruviga valmis 600mm sammuga aluskarkassile

10.00€/m2

Puidust sisevoodrilaua paigaldamine nähtavale jäävate naeltega 600mm sammuga aluskarkassile

7.00€/m2

Puidust 600 mm sammuga roovituse paigaldamine koos rihtimisega

6.25€/m2

Puidust sisevoodrilaua paigaldus koos 600mm sammuga aluskarkassiga

15.00€/m2

FASSAAD JA SOOJUSTAMINE

Kiviseintele 45 x 45 prussidest ühekihiline karkass sammuga 600mm, koos rihtimisega + villa paigaldamine + tuuletõkke paigaldamine + distantslaudade või roovituse paigaldamine (keskmise suurusega pinnad)

12.50€/m2

Kiviseintele 45 x 45 prussidest kahekihiline karkass sammuga 600mm, koos rihtimisega + villa paigaldamine + tuuletõkke paigaldamine + distantslaudade või roovituse paigaldamine (keskmise suurusega pinnad)

15.00€/m2

Puitseintele 45 x 45 prussidest ühekihiline karkass sammuga 600mm, koos rihtimisega + villa paigaldamine + tuuletõkke paigaldamine + distantslaudade või roovituse paigaldamine (keskmise suurusega pinnad)

10.00€/m2

Puitseintele 45 x 45 prussidest kahekihiline karkass sammuga 600mm, koos rihtimisega + villa paigaldamine + tuuletõkke paigaldamine + distantslaudade või roovituse paigaldamine (keskmise suurusega pinnad)

Tuulekastide laudise paigaldamine (otse sarikate otste külge, ilma rihtimiseta tavalise nelikant lauaga, vahedega)

Tsementkiud- või tsementlaastplaatide, näiteks Cembrit (Minerit), Kiveks , Tempsi… paigaldamine seina, koos ühekihilise roovitusega(keskmise suurusega seinapinnad)

18.50€/m2

Tsementkiud- või tsementlaastplaatide, näiteks Cembrit (Minerit), Kiveks, Tempsi… paigaldamine seina, koos kahekihilise roovitusega(keskmise suurusega pinnad)

22.25€/m2

Roovitise rihti seadmine(vajalik kõverate ja mitteloodis alusseinte ja ebaühtlase paksusega roovilaudade korral)

Avakülgede katmine tsementkiud-plaadist ribadega

         7.50€/m2

Veeplekkide paigaldamine

6.50€/m2

Alates 150mm laiusega välisvoodrilaua paigaldamine valmis 600mm sammuga aluskarkassile (keskmise suurusega pinnad)

8.75€/m2

Alla 150mm laiusega välisvoodrilaua paigaldamine valmis 600mm sammuga aluskarkassile (keskmise suurusega pinnad)

Avakülgede katmine pidust laudadega

5.00€/m2

15.00€/m2

12.50€/m2

6.25€/m2

10.00€/m2

PÕRANDAD

Kahekihilise EPS soojustuse paigaldamine valmis siledale aluspinnale, koos kilega

2,50€/m2

Ühekihilise armeeringu tegemine armatuurvõrkudega monoliitbetoonpõrandale

3,50€/m2

Betoneerimine, betooni laotamine ja sirgeks lattimine (lisandub betooni, transpordi ja pumpmikseriga pumpamise hind) – pinnad kuni 50m2 kmpl

300.00€

Betoneerimine, betooni laotamine ja sirgeks lattimine (lisandub betooni, transpordi ja pumpmikseriga pumpamise hind) – pinnad kuni 150m2

6.25€/m2

Betoneerimine, betooni laotamine ja sirgeks lattimine (lisandub betooni, transpordi ja pumpmikseriga pumpamise hind) – pinnad 150-300m2

5.75€/m2

Betoneerimine, betooni laotamine ja sirgeks lattimine (lisandub betooni, transpordi ja pumpmikseriga pumpamise hind ) – pinnad alates 300m2

5.00€/m2

Betoonpõranda siledaks lihvimine kopteriga (valu jooksul)

1.50€/m2

Puidust laudpõranda tegemine, (ilma alustalastiku või laagideta)

15.00€/m2

Põrandalaagide paigaldamine puittalade peale, koos rihtimisega ja villaga, kinnitamine kruvide või naeltega, sammuga 600mm

6.50€/m2

Põrandalaagide paigaldamine betoonist aluspõranda peale, koos rihtimisega ja betooni külge kinnitamisega, sammuga 420 mm

Põranda puitlaastplaatide paigaldamine kruvidega rihitud laagidele (keskmise suurusega põrandad)

8.75€/m2

Sulundühendusega OSB plaatide paigaldamine kruvidega rihitud 420mm sammuga laagidele (üle 30 m 2põrandad)

Klikk-ühendusega laminaatparketi paigaldamine (suured pinnad)

5.00€/m2

6.50€/m2

6.50€/m2

Klikk-ühendusega laminaatparketi paigaldamine (keskmised pinnad)

6.25€/m2

Liim-ühendusega laminaatparketi paigaldamine (suured pinnad)

6.25€/m2

Liim-ühendusega laminaatparketi paigaldamine (keskmised pinnad)

7.50€/m2

Liistude paigaldus

3,75€/jm

Pvc/vinüülkatete paigaldamine

10.00€/m2

KIPSITÖÖD

Kipsplaatvaheseinte ehitamine (üks kips / karkass ja vill / üks kips)

al. 20.00€/m2

Kipsplaadi paigaldamine seina metallkarkassil ilma isolatsioonita

al. 15.00€/m2

Kipsplaatvaheseinte ehitamine (kipsplaat kaks kihti / karkass ja vill / kipsplaat kaks kihti)

al. 27.00€/m2

Kipsplaatlae ehitamine metallkarkassil ilma isolatsioonita

al. 15.00€/m2

Kipsseina ehitamine

8.00€/m2

Kipslae ehitamine

10.00€/m2

Kahekihilise kipslae ehitamine

12.00€/m2

Kipskarniisi ehitamine

12.00€/jm

Akna- ja uksepaled

6.00€/jm

PLAATIMISTÖÖD

Plaatimine

al. 18.00€/m2

Mosaiik plaatimine

al. 30.00€/m2

Vesieristus

4.00€/m2

Põranda tasanduskihi valamine

6.00€/m2

RIPPLAED

Moodulripplae paigaldamine

al. 9.50€/m2

Alumiiniumripplae paigaldamine

9.50€/m2

MÜÜRI- JA BETOONITÖÖD

Columbia seinte ladumine

19.00€/m2

Aeroc (kuni 200mm) seinte ladumine

16.00€/m2

Aeroc 375mm seinte ladumine

19.00€/m2

Fibo seinte ladumine

16.00€/m2

Lintvundamendi ehitus

  40.00€/jm

Põranda valamine koos ettevalmistustega

15.00€/m2

Tasanduskihi valamine

6.00€/m2

Kandvate postide valamine (250mm x 250mm)

  40.00€/jm

Vahelagede valamine

130.00€/m2

Silluste paigaldamine

35.00€/tk

Silluste valamine

50.00€/jm

Välistrepid

45.00€/m2

PUIDU- JA FASSAADITÖÖD

Seinakarkassi ehitamine

12.00€/m2

Tuuletõkke või OSB plaadi paigaldamine

5.00€/m2

Puitlaudise paigaldamine

7.00€/m2

Puitlaudise värvimine

2.00€/m2

Terasfassaadi paigaldamine koos rooviga

17.00€/m2

Plaatfassaadi paigaldamine koos rooviga

17.00€/m2

Vahelagede ehitamine puidust

17.00€/m2

Katuse ehitamine (sarikad, aluskate, roov, katusekate)

25.00€/m2

Katuse renoveerimine (juhul, kui sarikad ei vaja vahetamist)

16.00€/m2

Palkmaja kõdunenud palkide vahetamine, palkmaja tõstmine

40.00€/jm

Tuulekasti ehitamine koos värvimisega

20.00€/m2

Vihmaveesüsteemi paigaldamine

8.00€/m2

Postidel puitterrassi ehitamine

25.00€/m2

Terrassi puitpiirete ehitamine

11.00€/m2

AVATÄIDETE PAIGALDUS

Välisukse paigaldamine

  50.00€/tk

Kahepoolse välisukse paigaldamine

  75.00€/tk

Raudukse paigaldamine

  75.00€/tk

Siseukse paigaldamine

  35.00€/tk

Ukse demonteerimine koos utiliseerimisega

  20.00€/tk

Ukseava vormistamine vajadusel suuremaks/väiksemaks

  al. 20.00€/tk

Liistude paigaldamine

2.00€/jm

Pööninguluugi paigaldamine

  35.00€/tk

Saunaukse paigaldamine

  35.00€/tk

Vanade akende eemaldamine koos utiliseerimisega

  15.00€/tk

Aknaava vormistamine vajadusel suuremaks/väiksemaks

 al. 15.00€/tk

Akende paigaldus

 al. 30.00€/tk

Aknalaudade paigaldus

10.00€/tk

Katuseakende paigaldamine

55.00€/tk

Akna- ja uksepalede viimistlemine

10.00€/jm

VIIMISTLUSTÖÖD

Pindade tasandamine/krohvimine

8.00€/m2

Maalritööd  

 al. 10.00€/m2

Tapeedi eemaldamine

2.00€/m2

Tapeedi paigaldamine

9.00€/m2

Seinte/lagede kruntimine

3.00€/m2

Seinte värvimine

3.00€/m2

Lagede värvimine

4.00€/m2

Struktuur- ja dekoratiiv värvimine

10.00€/m2

Akna- ja ustepalede viimistlemine

10.00€/jm

Fassaadi värvimine

6.00€/m2

TELLINGUTÖÖD

Tellingu paigaldus

al. 1.70€/m2

Tellingu lammutus

al. 1.00€/m2

Tellingu katuse paigaldus

al. 2.60€/m2

Tellingu katuse lammutus

al. 1.40€/m2

Tellingu kile paigaldus

al. 0.35€/m2

Tellingu kile eemaldus

al. 0.20€/m2

Tunnitööd

17.00€/h

TÖÖMEHE HIND

I Klassi oskustööline (Eestööline – saab iseseisvalt tööga hakkama, vajadusel konsulteerib Tellijaga)

22.00€/h

II Klassi oskustööline (Meeskonnatööline – vajab osalist juhendamist. Sobib töötama koos II klassi töölisega)

16.00€/h

Uute hoonete ehitus: Hinnad kokkuleppel.

NB! Hinnad sisaldavad ainult tööraha ning nendele lisandub käibemaks. Täpsema pakkumise saamiseks võtke meiega julgesti ühendust.

Täname teid saadetud sõnumi eest. Vastame esimesel võimalusel.

arrow&v

Martin Türk

Tegevjuht

Morale.Martintyrk@gmail.com

+37255682666

Raimond Kukk

Haldusjuht

Raimond.Morale@gmail.com

+37256282055

Sven Kalju

Tellingu osakonna juhataja

Sven.Morale@gmail.com

+37256687882

Reigo Rummel

Ehitus osakonna juhataja

Reigo.Morale@gmail.com

+37258547476

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 6, 13619

  • 51-513162_viva-logo-social-media-icons-social-media-logos_edited_edited_edited
  • 51-513162_viva-logo-social-media-icons-social-media-logos_edited_edited
400PngdpiLogo (2).png